Total Pageviews

Monday, July 18, 2011

Huwag masyadong lumaki ang ulo

Napansin ko na lumalaki na ang ulo mo. :) Baka lilipad ka na niyan sa skies. :))))))

No comments:

Post a Comment