Total Pageviews

Saturday, August 20, 2011

Sige lang promise, promise, promise, HINDI NAMAN TINUTUPAD.

Hindi lang ngayon. Simula pa yan nung pagkabata ko.

Walang mga word of honor. Kung may sasabihin, pinapaasa ka lang. Hindi naman tinutupad sa huli.
haaaay nako. Bakit ba laging ganito nalang?

AT KAILAN BA DARATING ANG BUKAS NA IYAN?! PURO BUKAS NALANG. BUKAS. BUKAS. BUKAS... BLAHBLAHBLAH.


AAARGGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH. :(((((((((((((((((((((((((((((


No comments:

Post a Comment